Aktualności
Wybór wykonawcy – sukcesywna dostawa produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie +staż = praca”
poniedziałek, 14 listopada 2016 15:55

Wybór wykonawcy – sukcesywna dostawa produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie +staż = praca”

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Szkolenie +staż = praca” prowadząca postępowanie w formie rozeznania rynku na dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” we Włodawie informuje, że dnia
14 listopada 2016 roku dokonano wyboru wykonawcy na dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz”.
Więcej…
 
Oferta szkoleń dla pracowników szkół, placówek oświatowych i pedagogów
środa, 09 listopada 2016 09:21
Przedstawiamy Państwu naszą ofertę szkoleń
dla pracowników szkół, placówek oświatowych, pedagogów:
 1. Diagnoza osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych uczniów LO
 2. Metodologia Indywidualnego Planu Działania
 3. Doradztwo zawodowe w gimnazjum
 4. Zgrana klasa – jak to osiągnąć?
 5. Kompetencje wychowawcze nauczyciela
 6. Motywowanie uczniów do nauki
 7. Jak nauczyć uczniów uczyć się - techniki szybkiego uczenia się?
 8. Asertywność w pracy nauczyciela
 9. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
  10. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
  11. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem ucznia – techniki poznawczo-behawioralne
  12. Konflikty rówieśnicze – nauczyciel jako mediator
  13. Trudne rozmowy z rodzicami
  14. Pomoc uczniowi doświadczającemu przemocy w rodzinie
  15. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania opozycyjno- buntownicze
  16. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół i innych placówek oświatowych
  17. Pierwsza pomoc
  18. Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
  19. Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
  20. Kurs języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych.
Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów na zajęcia prakt. szkol. Elektryk w Janowie Lub
wtorek, 08 listopada 2016 15:03
Lublin, dn. 08.11.2016

Rozeznanie w sprawie ceny – na dostawę materiałów
na zajęcia praktyczne szkolenia Elektryk

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę materiałów na zajęcia praktyczne szkolenia „Elektryk” w Janowie Lubelskim.
Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na zajęcia praktyczne szkolenia „Elektryk” zgodnie z Wykazem materiałów na zajęcia praktyczne szkolenia „Elektryk”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Więcej…
 
Rozeznanie w sprawie ceny – na sukcesywną dostawę produktów spożywczych na zaj. prakt. "Kucharz"
poniedziałek, 07 listopada 2016 12:25
Rozeznanie w sprawie ceny – na sukcesywną dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” we Włodawie.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” we Włodawie.

Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Wybór wykonawcy – wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”.
środa, 02 listopada 2016 15:58

Wybór wykonawcy – wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Szkolenie +staż = praca” prowadząca postępowanie w formie rozeznania rynku na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne „Kucharz” we Włodawie informuje, że dnia 02 listopada 2016 roku dokonano wyboru wykonawcy na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne „Kucharz” we Włodawie.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

www.fil.lublin.pl
Fundacja Inicjatyw Lokalnych