Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zaproszenie na bezpłatne kursy w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-05-24

 

Projekt „Era młodych zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE
dla osób w wieku 15-29 lat

mieszkańców Województwa Lubelskiego, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia,
w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

Kucharz czerwiec-lipiec, listopad-grudzień 2017
Operator koparki jednonaczyniowej kl. III czerwiec-lipiec 2017
Operator żurawi przenośnych lipiec-sierpień 2017
Fryzjer sierpień-wrzesień 2017
Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych wrzesień-październik 2017

Informacje i zapisy:

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH

Oddział w Janowie Lubelskim: ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15/ 87-17-536

Oddział we Włodawie, ul. 11 listopada 3, 22-200 Włodawa, tel. 82/ 572-29-16

Biuro w Lublinie, ul. Rynek 7 II p., 20-111 Lublin, tel. 81/528-53-33