Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Bezpłatny kurs Fryzjer z egzaminem czeladniczym
2017-07-18

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim
zaprasza do udziału w szkoleniu:
Fryzjer z egzaminem czeladniczym

BEZPŁATNE SZKOLENIE ze stażem
dla osób w wieku 15-29 lat
dające uprawnienia do wykonywania zawodu dla mieszkańców Województwa Lubelskiego,
nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadąjących orzeczenie o niepełnosprawnosci, dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE!
ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!
Informacje i zapisy:
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Oddział w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 52, tel. 15/ 87-17-536

Projekt „Era młodych zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego