Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
BEZPŁATNE SZKOLENIE ze stażem dla osób w wieku 15-29 lat dające uprawnienia do wykonywania zawodu
2017-07-05

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia ze stażem
dla osób w wieku 15-29 lat
dające uprawnienia do wykonywania zawodu

szkolenia są dla mieszkańców Województwa Lubelskiego, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

  • Operator żurawi przenośnych z egzaminem UDT /lipiec-sierpień/
  • Fryzjer z egz. czeladniczym /sierpień-wrzesień/
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych z egzaminem UDT /wrzesień-październik/
  • Kucharz z egz. czeladniczym /listopad-grudzień/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE! ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!
Informacje i zapisy:
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Oddział w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, tel. 15/ 87-17-536
Oddział we Włodawie, tel. 82/ 57-29-16
Oddział w Lublinie, tel. 81/528-53-33

Projekt „Era młodych zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego