Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
OPEATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH Z EGZAMINEM UDT
2017-07-05

 

JUŻ W LIPCU! BEZPŁATNIE
OPEATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH
Z EGZAMINEM UDT

SZKOLENIE ZAWODOWE
w ramach projektu
„ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”

dla osób w wieku 15-29 lat z województwa lubelskiego, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadających orzeczenie o niepełnosprawnosci, dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

ZAPEWNIAMY STYPENDIUM SZKOLENIOWE I 4-MIESIĘCZNY STAŻ

Informacje i zapisy w Biurach Projektu:
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Oddział w Janowie Lubelskim, tel. 15/ 87-17-536,
Oddział we Włodawie, tel. 82/ 57-29-16
Oddział w Lublinie, tel. 81/528-53-33

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO