Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Operator żurawi przenośnych w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-08-10

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Operator żurawi przenośnych” we Włodawie, że dnia 10 sierpnia 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i  praktycznych kursu „Operator żurawi przenośnych”

 

Wyboru dokonano kierując się następującymi kryteriami oceny ofert:

1.Oferowana łączna cena za wykonanie usługi – 60%

2.Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu kursów/szkoleń w zakresie niniejszego zaproszenia do złożenia oferty w ciągu ostatnich 3 lat lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń – 40%

Punkty:

min. 200 godzin lub min. 2-letnie doświadczenie zawodowe – 10 pkt.

od 201 do 300 godzin lub 5-letnie doświadczenie zawodowe– 20 pkt.

od 301 do 400 godzin lub 8-letnie doświadczenie zawodowe - 30 pkt.

powyżej 400 godzin lub powyżej 8 lat doświadczenia zawodowego - 40 pkt.

 

Mariusz Grobel

Łączna cena brutto za wykonanie usługi w PLN 3 800,00

Liczba punktów w kryterium cena - (60%) 60,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie – (40%) 40,00

Suma punktów 100,00

 

Paweł Ciepielewski

Łączna cena brutto za wykonanie usługi w PLN 4 560,00

Liczba punktów w kryterium cena - (60%) 50,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie – (40%) 0,00

Suma punktów  50,00

 

Centrum Szkoleń MIKO Sp. z o.o.

Łączna cena brutto za wykonanie usługi w PLN 11 324,00

Liczba punktów w kryterium cena - (60%) 20,13

Liczba punktów w kryterium doświadczenie – (40%) 40,00

Suma punktów  60,13

 

SZKOLPOL Spółka Cywilna, Mirosław Adamczyk, Sylwester Lis

Łączna cena brutto za wykonanie usługi w PLN 10 260,00

Liczba punktów w kryterium cena - (60%) 22,22

Liczba punktów w kryterium doświadczenie – (40%) 0,00

Suma punktów  22,22

 

 

Komisja rekomenduje udzielenie zamówienia Oferentowi, którego oferta w pełni spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny ofert, tj. Mariusz Grobel.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.