Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na kurs „Kierownik wycieczek szkolnych”
2014-02-18
W programie kursu:
- Cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej szkoły.
- Organizacja wycieczek – regulamin uczestnika, karta wycieczki, strona techniczna i merytoryczna, przewodnik.
- Zakres odpowiedzialności i ubezpieczenia.
- Przepisy i zasady bezpieczeństwa podczas przejazdów autokarowych i innych
- Bezpieczeństwo i higiena w miejscu zakwaterowania i noclegu.
- Zasady i przepisy bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, górskich, rowerowych
- Postępowanie w razie zagrożenia pożarowego; palenie ognisk, niewypały i niewybuchy
- Bezpieczeństwo podczas kąpieli.

Uczestnikom kursu zapewniamy:
- Materiały szkoleniowe
- Przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka, woda mineralna)
- Wykwalifikowanych trenerów
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu
- Ubezpieczenie NNW


Cena kursu uzależniona od liczby uczestników w grupie.


Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z zaliczenia uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).