Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Bezpłatny kurs Fryzjer z egzaminem czeladniczym
2017-07-18

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim
zaprasza do udziału w szkoleniu:
Fryzjer z egzaminem czeladniczym

Projekt „Era młodych zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs: Aktualizacja uprawnień elektrycznych na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV – w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych
2017-07-14

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM
Zaprasza na kurs:
Aktualizacja uprawnień elektrycznych
na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV –
w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych

Kurs: Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV – uprawnienia SEP
2017-07-14

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
Ogłasza nabór na szkolenie:
„Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV” – uprawnienia SEP

BEZPŁATNE SZKOLENIE ze stażem dla osób w wieku 15-29 lat dające uprawnienia do wykonywania zawodu
2017-07-05

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia ze stażem
dla osób w wieku 15-29 lat dające uprawnienia do wykonywania zawodu

w ramach projektu "Era młodych zawodowców"

OPEATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH Z EGZAMINEM UDT
2017-07-05

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie zawodowe "Operator żurawi przenośnych"
w ramach projektu „ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW"
 

szkolenie: Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
2017-07-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM
zaprasza
osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby zainteresowane na szkolenie:
Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
2017-07-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM
zaprasza na kurs: „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

Zmiana treści do zapytania cenowego – rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych w Lublinie
2017-06-06

 

W związku ze zmianą treści w zaproszeniu do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych w Lublinie oraz zmianą w załączniku nr 1 Oferta cenowa, przedstawiamy w/w zmienione dokumenty.

Zaproszenie na bezpłatne kursy w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-05-24

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE
dla osób w wieku 15-29 lat, mieszkańców Województwa Lubelskiego, nie uczących się, pozostających bez zatrudnienia,
w tym długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla wszystkich chcących zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe