Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na kurs Obsługa kas fiskalnych
2018-03-14

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA W JANOWIE LUBELSKIM
ogłasza zapisy na kurs:
„OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”

BEZPŁATNE SZKOLENIE Florysta z egzaminem czeladniczym /130 godzin/
2017-12-20

BEZPŁATNE SZKOLENIE Florysta z egzaminem czeladniczym /130 godzin/

dla osób w wieku 15-29 lat POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
mieszkańców Województwa Lubelskiego, nie uczących się
w systemie dziennym, pozostających bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotnych

Gwarantujemy stypendium szkoleniowe, darmowe materiały szkoleniowe oraz 4-miesięczny STAŻ ZAWODOWY

Zaproszenie na szkolenie: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.
2017-12-20

Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa, tel.: 82 57 22 916

 zaprasza na szkolenie:

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.

Zaproszenie na szkolenie Księgowość małych firm
2017-11-03

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim

zaprasza na szkolenie "Księgowość małych firm".

Informacja o nieczynnym oddziale
2017-10-30

Uprzejmie informujemy, że w dniach 02-03 listopada 2017 r. będzie nieczynny Oddział Fundacji Inicjatyw Lokalnych we Włodawie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

szkolenie: Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych
2017-10-26

Zaproszenie na szkolenie: Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

BEZPŁATNE SZKOLENIA dające uprawnienia do wykonywania zawodu
2017-09-21

BEZPŁATNE SZKOLENIA
dające uprawnienia do wykonywania zawodu z gwarantowanym stypendium
oraz 4-miesięcznym stażem dla osób w wieku 15-29 lat
POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Rozpoczęcie kurs Operator żurawi przenośnych
2017-08-10

Rozpoczęcie kurs „Operator żurawi przenośnych”

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie zaprasza na kurs „Operator żurawi przenośnych”

Rozpoczęcie kursu: 28.08.2017 r., godz. 9.00 

Miejsce kursu:

Siedziba Fundacji Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, przy ul. 11 Listopada 3. (I piętro Banku Spółdzielczego)

Uczestnikom kursu zapewniamy:   

- Materiały szkoleniowe

- Wykwalifikowanych trenerów

- Badanie lekarskie

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu

- Ubezpieczenie NNW

Cena kursu uzależniona od liczby uczestników w grupie.

Kurs kończy się zaliczeniem w formie pisemnej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z zaliczenia uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

Po zaliczeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie celem otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi.

14 sierpnia - dzień wolny
2017-08-10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. biuro i oddziały Fundacji Inicjatyw Lokalnych będą nieczynne.