Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Operator żurawi przenośnych w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-08-10

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Operator żurawi przenośnych” we Włodawie, że dnia 10 sierpnia 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i  praktycznych kursu „Operator żurawi przenośnych”

Wybór wykonawcy – zajęcia praktyczne na kursie Fryzjer w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-08-09

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Fryzjer” w Janowie Lubelskim informuje, że dnia 07 sierpnia 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne na kursie Fryzjer w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-08-09

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu „Fryzjer” w Janowie Lubelskim informuje, że dnia 07 sierpnia 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia Operator żurawi przenośnych
2017-07-31

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia „Operator żurawi przenośnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu Fryzjer
2017-07-26

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Fryzjer”.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu Fryzjer
2017-07-25

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu „Fryzjer”

Wybór wykonawcy – rozeznanie ceny – na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu Kucharz z egzaminem czeladniczym we Włodawie
2017-06-28

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie rozeznania ceny na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym we Włodawie informuje, że dnia 28 czerwca 2017 roku dokonano wyboru wynajmującego pomieszczenia oraz sprzęt na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym.

Wybór wykonawcy – zajęcia praktyczne na kursie Kucharz z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-06-28

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym we Włodawie informuje, że dnia 28 czerwca 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć praktycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym.

Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne na kursie Kucharz z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-06-28

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym we Włodawie informuje, że dnia 28 czerwca 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym.