Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór dostawcy – rozeznanie ceny na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie.
2018-01-15

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie rozeznania ceny na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie informuje, że dnia 15 stycznia 2018 roku dokonano wyboru dostawcy usług cateringowych.

Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Cukiernik z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2018-01-10

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Cukiernik” z egzaminem czeladniczym w Krasnymstawie informuje, że dnia 09 stycznia 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Florysta z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2018-01-08

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Florysta” z egzaminem czeladniczym w Janowie Lubelskim informuje, że dnia 08 stycznia 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usług pośrednictwa pracy w Krasnymstawie
2018-01-03

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu: „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie
2018-01-02

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie w ramach projektu "Era młodych zawodowców".

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie Cukiernik z egzaminem czeladniczym
2017-12-27

Fundacja Inicjatyw Lokalnych ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w ramach projektu pt. „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16
na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia Cukiernik z egzaminem czeladniczym.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt. Era młodych zawodowców nr POWR.01.02.01-06-0076/16
2017-12-27

Fundacja Inicjatyw Lokalnych ogłasza przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie florysta z egzaminem czeladniczym.

Wybór wykonawcy – rozeznanie ceny – na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu Kucharz z egzaminem czeladniczym w Janowie Lubelskim
2017-11-08

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie rozeznania ceny na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym w Janowie Lubelskim informuje, że dnia 08 listopada 2017 roku dokonano wyboru wynajmującego pomieszczenia oraz sprzęt na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym.

 

Rozeznanie w sprawie ceny – wynajem pomieszczeń oraz sprzętu w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych kursu Kucharz
2017-10-30

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” w Janowie Lubelskim.