Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór wykonawcy – rozeznanie ceny – na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu Kucharz z egzaminem czeladniczym we Włodawie
2017-06-28

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie rozeznania ceny na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym we Włodawie informuje, że dnia 28 czerwca 2017 roku dokonano wyboru wynajmującego pomieszczenia oraz sprzęt na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym.

Wybór wykonawcy – zajęcia praktyczne na kursie Kucharz z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-06-28

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym we Włodawie informuje, że dnia 28 czerwca 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć praktycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym.

Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne na kursie Kucharz z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2017-06-28

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym we Włodawie informuje, że dnia 28 czerwca 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym.

Rozeznanie w sprawie ceny – wynajem pomieszczeń oraz sprzętu w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych kursu Kucharz
2017-06-20

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz” we Włodawie. Zamówienie związane jest z realizacją projektu: „Era młodych zawodowców” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do złożenia oferty na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu Kucharz
2017-06-20

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym we Włodawie, realizowanego
w ramach projektu: „Era młodych zawodowców” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu Kucharz
2017-06-20

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu „Kucharz” z egzaminem czeladniczym we Włodawie, realizowanego w ramach projektu: „Era młodych zawodowców” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór dostawcy – rozeznanie ceny na świadczenie usług cateringowych w Lublinie
2017-06-09

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie rozeznania ceny na świadczenie usług cateringowych w Lublinie informuje, że dnia 09 czerwca 2017 roku dokonano wyboru dostawcy usług cateringowych.

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Lublinie
2017-06-08

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na pełnienie funkcji pośrednika pracy w biurze w Lublinie w ramach projektu: „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybór wykonawcy - rozeznanie rynku na osobiste pełnienie funkcji pośrednika pracy w biurze w Lublinie.
2017-06-07

Informujemy, że w odpowiedzi na prowadzone postępowanie dotyczące rozeznania rynku na osobiste pełnienie funkcji pośrednika pracy w biurze w Lublinie nie wpłynęła żadna oferta.